Redningsaktionen 4. juni på Lillebælt 1969 - 2009

   

 

           

Artikel fra Fredericia Dagblad bragt fredag den 6. juni 1969, hvor dramaet og redningsaktionen på Lillebælt blev omtalt. I artiklen fortælles det:

Tre arbejdere og en ingeniør var onsdag efter-middag i livsfare under deres arbejde på "cat-walk" broen over den nye Lillebæltsbro, da en wire sprængtes.

De fire mænd var i begreb med at slække trosserne, da svejsningen bristede i et ståløje, wiren gennemløber. Stumperne af wiren og ståløjet ramte rigger Hans K. Nielsen, Ernavej 11, Frede-ricia, med en så stor kraft, at han slyngedes op over gangbroens rækværk og styrtede de syv meter ned i Lillebælt, hvor strømmen straks greb ham.

                                 

Arbejdskammeraten, rigger Wandy Vilfred Hansen, Hyrdevej 12 A, Fredericia, sprang resolut i vandet for at redde Nielsen uden tanke for risikoen, han selv udsatte sig for. Han fik fat i den bevidstløse kammerat og

holdt ham oven vande. Det lykkedes for Hansen at få Hans K. Nielsen bugseret ind til strand-kanten ved Staurby Skov, hvorfra der allerede var slået alarm til Falck Zonen i Middelfart,
som sendte to ambulancer.

De to andre, der opholdt sig på catwalk´en, var ingeniør Jørgen Lynge Nielsen, Snoghøj, og en tredie rigger Erik Nielsen, Østergade 86 Assens. De blev alle bragt til Middelfart sygehus, hvorfra de to sidstnævnte kunne udskrives sammen med redningsmanden Wandy Vilfred Hansen.

Hans K. Nielsen har brækket flere ribben i begge sider, og lungerne er beskadigede.

 

 

               
            
ArtiklerBilleder fra brobygningen - Bogprojektet - Din historie - Bestil bogen
  

Artikel fra Fredericia Dagblad fra september 1969, hvori det fortælles, at Wandy Hansen blev hædret for sin hurtige og modige indsats under arbejds-ulykken på den nye Lillebælts-bro. Det var Jernindustriens Ulykkesforsikring, der havde valgt at hædre Wandy Hansen for sin helte-modige indsats, som reddede arbejdskammeraten Hans Kollerup Nielsen fra druknedøden den 4. juni 1969. I Artiklen i Fredericia Dagblad kan man blandt andet læse, at formanden for Jern og Metalindustriens Sammenslutning, konsul Peter Mortensen, sagde følgende til Wandy Hansen, da han overrakte ham diplom og 1000 kroner.:

                                   

De har ved Deres modige og hurtige indgriben ydet en fortræffelig indsats, som kan være et forbillede for andre, der måtte komme i en lignende situation. Der gøres et stort arbejde for at forhindre ulykker, og der bør gøres endnu mere, men det vil nok være for naivt at tro, at vi helt kan undgå dem. Nej. Først for fremmest må vi appellere til enhver med livet i behold, således burde alle, som færdes på steder, hvor alvorlige ulykker kan ske, være bekendt med de elementære første-hjælpsregler, og ellers - hvis kvalificerede hjælper allerede er i funktion - holde deres nysgerrighed i tømme, og ikke - som man desværre ofte ser og hører - stimler sammen om tilskadekommende og i mange tilfælde besværlig-gører og forsinker redningsaktinen.

En god gerning bærer lønnen i sig selv, er der et gammelt ord, der siger. Det har De sikkert også erkendt, men De har nok alligevel været glad for den anerkendelse, som på forskellig måde er vist Dem af virksomheden, af Deres kammerater og af mange andre. 

                                         

Ordlyden på diplomet fra Jernindu-striens Ulykkesforsikring overrakt til til rigger Wandy V. Hansen den 29. september 1969, lyder:

Til anerkendelse for veludført dåd under arbejdet på bygningen af den nye Lillebæltsbro ved den 4. juni 1969 i en ulykkessistuation, hvor en arbejdskammerat blev alvorligt kvæstet af en svirpende stålwire og styrtede bevidstløs fra en platform 8 meter ned i vandet, uanset egne kvæstelser at have sprunget efter ham fra samme platform og såvel i den meget stærke strøm som senere på land at have foretaget genoplivnings-forsøg, hvorved han har medvirket til frelse af et menneskeliv.

I en artikel i Ekstra Bladet den 17. oktober 1970, få dage inden den officielle indvielse af den nye Lillebæltsbro, fortalte Wandy Hansen om venskabet med Hans Kollerup Nielsen, som han reddede op af Lillebælst bølger den 4. juni 1969.

                      

På billedet sammen med artiklen står Wandy Hansen sammen med sin nye makker, sjakformand Knud Larsen, få dage før de kunne forlade deres fælles arbejdsplads ved bæltet. Til avisen fortalte Wandy Hansen blandt andet følgende om ven-skabet med Hans Kollerup Nielsen:

- Vi er venner for livet, selv om vi ikke arbejder sammen længere. Han er jo ungkarl. Derfor er han rejst fra broen. I dag er han sømand og sejler omkring Sydamerika. Vi skriver hyppigt til hinanden. Jeg kan godt sige, jeg savner ham. Han var en fin makker, det er stensikkert.